CMMA

Českomoravská modelářská asociace (CMMA) je nová modelářská organizace, která si bere za cíl lépe a kvalitněji sdružovat modeláře a pomáhat tuto početnou „komunitu“ rozšiřovat a všestranně podporovat. Prvním pravidlem je, že stávající odbornost budou vůči organizačním složkám zastupovat modeláři odborně zdatní v dané kategorii.

Prvním krokem asociace by mělo být připravit návrhy legislativních změn zákona č. 49/1997 Sb. o civilním letectví, které by za dodržení daných pravidel, provozování modelů s hmotností nad 20 kg umožnily. K tomu ale potřebuje součinnost modelářů, kteří již vlastní nebo uvažují o stavbě modelu letadla, který tuto hmotnostní hranici překračuje.

Předpoklad je ten, že se nám podaří návrhy změn legislativy prosadit. Ale než takový zákon vznikne, uplyne pravděpodobně hodně vody a tak bychom pravidla, která jsme si sami vytvořili, měli začít dodržovat prakticky okamžitě. Umožní to jednak zvýšit bezpečnost, ale také v praxi odhalit případné nedostatky v návrzích. Hlavně však musíme dát o sobě vědět. Proto prosím modeláře vlastnící modely letadel spadající do skupiny XXL (tj. s hmotností nad 20 kg) aby o sobě dali vědět „Asociaci“. A to buď vyplněním formuláře na www.cmma.cz nebo vyplněním přiložené přihlášky (můžete poslat i její kopii).

Povinností každého majitele takového modelu bude být registrován v klubu XXL (viz formulář Přihláška), uhradit členský poplatek 100 Kč a dodržovat psaná pravidla. A také „kontrolovat ostatní“ modeláře s modely XXL a v případě nedodržení pravidel (viz článek v RCM 4/2007) rázně zasáhnout. Když se nám podaří do té doby, než zákon vznikne, modely provozovat tak, že nezavdáme příčinu ke vzniku úpravy zákona, která nám provoz XXL modelů zakáže, bude to ukázka našeho zájmu o věc a naší disciplíny. Je si třeba uvědomit, že jsme pod drobnohledem a každý špatný krok může zapříčinit jednou pro vždy zákaz létání XXL modelů v ČR. Důsledně dodržujte minimální bezpečnostní pravidla pro provoz letišť, na kterých budete s XXL modely létat. V žádném případě nelétejte na letištích, kde nejsou ochranné zóny a sítě. Nikdy nelétejte na letištích, kde je veden letecký provoz.

Pro začátek si CMMA dala do vínku postarat se o letecké modeláře, ale pokud by vznikla skupina modelářů z jiných odborností, kteří by měli zájem hájit zájmy své skupiny, rádi jim v organizaci poskytneme přístřeší a pomoc lépe a efektivněji prosadit své zájmy. Nicméně nyní bychom rádi oslovili letecké modeláře vlastnící modely nebo uvažující o modelu s hmotností nad 20 kg, aby se ozvali a dali nám vědět. Máte několik možností. Buďto na tomto webu cmma.cz vyplnit dotazník pro „letecké modely“, „bezpilotní letadla“ nebo zaslat mail na adresu cmma@cmma.cz s potřebným údaji. Členové „Asociace“ (klubu XXL) budou řádně pojištěni. Po obdržení přihlášky vám zašleme informace o pojištění na vaše modely a budeme vás informovat o dalším dění a podávat informace, jak probíhá legalizace XXL.

CMMA

Aktuálně | O CMMA | O pojištění | Fotogalerie | Kontakty
Úvod | Výsledek jednání s ÚCL | Základní pravidla | Doplněk X | Kalendář akcí | Směrnice | Nákres letiště | 1. Pojištění modelů | 2. Pojištění bezpilotních systémů | Cestovní pojištění | Pojištění akcí | Vaše pojistky