2. Pojištění bezpilotních systémů č. 490 001 519

Pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem.

Předmětem pojištění jsou v přihlášce uvedená bezpilotní letadla a bezpilotní systémy ve vlastnictví pojištěného. Do pojištění podle této pojistné smlouvy mohou být zařazena jen ta bezpilotní letadla, jejichž vzletová hmotnost nepřesahuje 10,0 kg. Vzletová hmotnost každého bezpilotního letadla musí být uvedena v každé Přihlášce. Pojištění bezpilotních letadel a bezpilotních systémů, jejichž vzletová hmotnost převyšuje 10,0 kg musí být předem projednáno a schváleno pojistitelem. Za bezpilotní letadlo se považuje letadlo, určené k provozu bez pilota na palubě. Za bezpilotní systém se považuje systém skládající se z bezpilotního letadla, řídící stanice a jakéhokoliv dalšího prvku nezbytného k umožnění letu, jako např. komunikační spojení a zařízení pro vypuštění a návrat. Pro účely tohoto pojištění se bezpilotním letadlem rozumí bezpilotní letadlo s max. vzletovou hmotností nepřesahující 10,0 kg. Bezpilotní letadlo také musí splňovat definici letadla uvedenou v čl. 20, odst. 36 VPP.

Titul
Jméno *
Příjmení *
Rodné číslo *
Ulice *
Číslo popisné
Číslo orientační
Obec *
PSČ *
Stát *
Telefon *
E-mail *
Pilot 1 jméno *
Pilot 1 příjmení *
Pilot 1 datum narození *
Pilot 1 celkem nálet s UAV *
Pilot 1 nálet s pojišťovaným modelem UAV *
Pilot 2 jméno
Pilot 2 příjmení
Pilot 2 datum narození
Pilot 2 celkem nálet s UAV
Pilot 2 nálet s pojišťovaným modelem UAV
Výcvik pilotů byl zajištěn / provedl
Územní platnost *
Typ UAV
Rok výroby
Výrobní číslo nebo jiný jednoznačný identifikátor
Max. vzletová hmotnost (kg) *
Rejstříková značka *
Využití UAVdle zvoleného pojistného
Výrobce
Foto pohled z boku
Foto pohled shora
Pojistné za rok dle ceníku
Způsob platbyBankovním převodem na účet č. 5260200028/5500
IBAN: CZ05 5500 0000 0052 6020 0028
Manipulační poplatek Kč100
*
* tato políčka jsou povinná

Začátek pojištění: Pojištění vzniká 1. den následujícího měsíce po měsíci, ve kterém bylo zaplaceno pojistné.

Konec pojištění: Pojištění je sjednáno na dobu určitou a to jednoho kalendářního roku ode dne, kdy vybranou pojistnou smlouvu uhradíte.

Od 1.1.2018 již certifikáty nebudou odesílány poštou, ale budou odesílány na vaši e-mailovou adresu.

Od 1.1.2012 je ČMMA nucena vybírat manipulační přirážku ve výši 100 Kč. Při platbě ze zahraničí je manipulační poplatek ve výši 300 Kč. Poplatek si účtuje asociace. Bez zaplacení tohoto poplatku nelze pojištění zprostředkovat.

Allianz
VyužitíÚzemíPlnění doRoční pojistné
soukroméEvropa1.000.000 Kč1.260 Kč
soukroméEvropa2.000.000 Kč1.890 Kč
soukroméEvropa3.000.000 Kč2.520 Kč
soukroméEvropa24.700.000 Kč7.056 Kč
komerčníCZ a SK24.700.000 Kč6.664 Kč
komerčníEvropa24.700.000 Kč8.330 Kč

Využití
1. soukroméRekreační a sportovní létání včetně veřejných vystoupení.
2. komerčníRekreační a sportovní létání včetně veřejných vystoupení, výdělečné, experimentální a výzkumné létání.

Příchozí platbu od Vás na náš účet můžete zkontrolovat na transparentním účtu ČMMA.

Aktuálně | O CMMA | O pojištění | Fotogalerie | Kontakty
Úvod | Výsledek jednání s ÚCL | Základní pravidla | Doplněk X | Kalendář akcí | Směrnice | Nákres letiště | 1. Pojištění modelů | 2. Pojištění bezpilotních systémů | Cestovní pojištění | Pojištění akcí | Vaše pojistky