1. Pojištění modelů letadel č. 490 001 519

Pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem.

Předmětem pojištění jsou MODELY LETADEL ve vlastnictví pojištěného, který pojištěný používá pro SOUKROMÉ ÚČELY NEBO VEŘEJNÁ VYSTOUPENÍ. Pojištění podle této pojistné smlouvy se vztahuje jen na ty modely letadel, jejichž vzletová hmotnost je do vzletové hmotnosti uvedené na Přihlášce. Za model letadla je považováno letadlo, které není schopné nést člověka na palubě, je používané pro soutěžní, sportovní nebo rekreační účely, není vybaveno žádným zařízením umožňujícím automatický let na zvolené místo, a které, v případě volného modelu, není dálkově řízeno jinak, než za účelem ukončení letu nebo které, v případě dálkově řízeného modelu, je po celou dobu letu pomocí vysílače přímo řízené pilotem v jeho vizuálním dohledu. Model letadla musí také splňovat definici v čl. 20, odst. 36 VPP.

Titul
Jméno *
Příjmení *
Rodné číslo *
Ulice *
Číslo popisné
Číslo orientační
Obec *
PSČ *
Stát *
Telefon *
E-mail *
Pojistné za rok dle ceníku
Způsob platbyBankovním převodem na účet č. 5260200028/5500
IBAN: CZ05 5500 0000 0052 6020 0028
Manipulační poplatek Kč100
*
* tato políčka jsou povinná

Začátek pojištění: Pojištění vzniká 1. den následujícího měsíce po měsíci, ve kterém bylo zaplaceno pojistné.

Konec pojištění: Pojištění je sjednáno na dobu určitou a to jednoho kalendářního roku ode dne, kdy vybranou pojistnou smlouvu uhradíte.

Od 1.1.2018 již certifikáty nebudou odesílány poštou, ale budou odesílány na vaši e-mailovou adresu.

Od 1.1.2012 je ČMMA nucena vybírat manipulační přirážku ve výši 100 Kč. Při platbě ze zahraničí je manipulační poplatek ve výši 300 Kč. Poplatek si účtuje asociace. Bez zaplacení tohoto poplatku nelze pojištění zprostředkovat.

Allianz
Pro země + hmotnostPlnění doRoční pojistné
ČR a SK do 7kg1.000.000 Kč424 Kč
EU do 7kg1.000.000 Kč460 Kč
ČR a SK do 25kg3.000.000 Kč856 Kč
EU do 25kg3.000.000 Kč937 Kč
ČR a SK nad 25kg24.700.000 Kč1.625 Kč
EU nad 25kg24.700.000 Kč1.850 Kč

Příchozí platbu od Vás na náš účet můžete zkontrolovat na transparentním účtu ČMMA.

Aktuálně | O CMMA | O pojištění | Fotogalerie | Kontakty
Úvod | Výsledek jednání s ÚCL | Základní pravidla | Doplněk X | Kalendář akcí | Směrnice | Nákres letiště | 1. Pojištění modelů | 2. Pojištění bezpilotních systémů | Cestovní pojištění | Pojištění akcí | Vaše pojistky