Základní pravidla k provozovaní modelu XXL

Idea je taková, že každý model bude mít svůj technický průkaz. Vznikla komise složená z dlouholetých pilotů a stavitelů zmiňovaných modelů a techniků, která by tento „techničák“, resp. modely schvalovala k provozu. Proč je nutné, aby členové komise byli piloty modelů XXL je nasnadě. Tato skupina modelářů navštěvuje různé akce a létá s těmito modely po celé republice na schválených akcích, a tudíž její členové mohou bez dalších nákladů kontrolovat dané modely (piloty), zda mají platný „Průkaz způsobilosti“. V opačném případě budou mít pravomoc nařídit pořadatelům zákaz startu modelu, který nesplní zákonné podmínky. Průkaz by měl omezenou dobu platnosti – např. pro motorové modely 3 roky; pro větroně 5 let. Tyto obří modely létají převážně na letecko-modelářských dnech pořádaných kluby, které jsou registrovány u SMČR. Komise by měla schvalovat rovněž plochy (letiště) k provozování těchto modelů. Zmíněná letiště by měla splňovat minimální podmínky uvedené v PŘÍLOZE (viz nákres). Komise by těmto plochám (majitelům) udělovala certifikát způsobilosti provozu pro zmíněné obří modely (podmínkou by například byla nájemní smlouva na plochu či výpis z katastru nemovitostí; letový prostor by nesměl sousedit na minim. vzdálenost 1 km se vzletovými /přistávacími/ dráhami skutečných letišť). Součástí technického průkazu pro modely XXL by byl certifikát způsobilosti modeláře-pilota takový model řídit. Takže získání průkazu bude mimo jiné podmiňovat také zkouška. Ta bude obsahovat rovněž vyjádření psychologa, na této zkoušce bude muset pilot-modelář předvést dva lety, při kterých předvede, že model ovládá. To potvrdí dva členové komise. Pilot bude předem seznámen s obraty, které musí takový model zaletět. Samozřejmě s přihlédnutím na typ modelu. Tato zkušební komise bude certifikáty udělovat 2x, max. 3x v roce, na akcích, které budou k tomuto účelu vybrány ze stávajících akcí v ČR. První akce by měla být koncem 4. a začátkem 5. měsíce, druhá koncem 9. a začátkem 10. měsíce. Třetí by byla vybrána v tom případě, že se domluví víc než tři budoucí piloti těchto letadel a písemně požádají o mimořádný termín. (Ten by měl být někdy koncem června a začátkem července.) Uvedený termín by byl jako mimořádný pro ty modely, které nebyly dostavěny tak, aby mohly absolvovat první termín, a modelář-pilot by byl nucen čekat téměř celou sezonu na podzimní termín.

NÁVRH NA SLOŽENÍ KOMISE

Předběžně navrhujeme tyto členy komise (ta by měla udělovat certifikace):

  • Pro piloty – piloti instruktoři: Zdeněk Vlach, Radek Černý, Zdeněk Hůlka, Rudolf Havel, Rudolf Helmer, Tomáš Fiala, Karel Konvalinka, Zdeněk Sládek, Dušan Bařina
  • Pro modely (provedení modelu - stavba) – techničtí komisaři: Prof. Ing. Jiří Nožička DrSc, Prof. Ing. Jiří Nožička CSc., Ing. Jaroslav Lněnička, Jindřich Stejskal, Václav Janko, Zdeněk Hůlka, Zdeněk Vlach, Miroslav Tuček, Karel Konvalinka
  • Pro modely (provedení modelu - elektronika) – techničtí komisaři: Ing. Petr Sysala, Tomáš Ciniburk, Radek Černý, Zdeněk Hnízdil, Vojtěch Voráček
  • Psycholog – doporučujeme vybrat psychologa z regionu, kde bude certifikace probíhat.

Poznámka: Za členy komise jsou záměrně navrženi ti, kteří takové modely provozují či mají patřičné vzdělání

Celá tato komise se ustavuje proto, aby se pro zmíněné obří modely ustanovila potřebná legislativa k jejich provozování. Aby také bylo možné jednat s pojišťovnou o pojištění takových modelů a případných škod vzniklých jejich provozem. Vážení přátelé, vy kteří máte zájem a chuť pracovat v některé komisi či být nějak nápomocni, zaškrtněte prosím na přihlášce kolonku „Chci pomoct“.

Za CMMA Václav Janko

Aktuálně | O CMMA | O pojištění | Fotogalerie | Kontakty
Úvod | Výsledek jednání s ÚCL | Základní pravidla | Doplněk X | Kalendář akcí | Směrnice | Nákres letiště | 1. Pojištění modelů | 2. Pojištění bezpilotních systémů | Cestovní pojištění | Pojištění akcí | Vaše pojistky