Aktuálně

Zrušení leteckých oběžníků C 13/08 a C 15/08

Původní dokument v PDF

ČESKÁ REPUBLIKA
CZECH REPUBLIC
ŘÍZENÍ LETOVÉHO PROVOZU ČR, s.p.
Letecká informační služba
AIR NAVIGATION SERVICES OF THE C.R.
Aeronautical Information Service
Navigační 787
252 61 Jeneč

AIC
C 23/08
14 AUG
TEL.: +420 220 372 833
+420 220 372 835
FAX: +420 220 372 704
AFTN: LKPRYNYN
EMAIL: ais@ans.cz
Podklad: MD – odd. letecko-provozní

Zrušení leteckých oběžníků C 13/08 a C 15/08

Ministerstvo dopravy tímto sděluje, že letecké oběžníky C 13/08 ze dne 22. května 2008 a C 15/08 ze dne 19. června 2008, jakož i Bezpečnostní opatření Ministerstva dopravy – odboru civilního letectví č. 2/2008, se bez náhrady zrušují. Zároveň se letecké veřejnosti oznamuje, že problematika provozu bezpilotních prostředků (včetně modelů) bude do budoucna upravena změnou zákona č. 49/1997 Sb., o civilním letectví a o změně a doplnění zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů, ve znění pozdějších předpisů, a jeho prováděcích předpisů. Na přípravě nové zákonné úpravy bude Ministerstvo dopravy – odbor civilního letectví spolupracovat s co nejširším spektrem dotčených subjektů.

Aktuálně | O CMMA | O pojištění | Fotogalerie | Kontakty
Úvod | Výsledek jednání s ÚCL | Základní pravidla | Doplněk X | Kalendář akcí | Směrnice | Nákres letiště | 1. Pojištění modelů | 2. Pojištění bezpilotních systémů | Cestovní pojištění | Pojištění akcí | Vaše pojistky