Pojištění modelů a bezpilotních systémů Sjednat pojištění

Pojištění modelů letadel pojistka č. C550068433

Pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem modelů řeší oddíl 1 -  Pojištění modelů letadel pojistné smlouvy. 

Předmětem pojištění jsou MODELY LETADEL ve vlastnictví pojištěného, který pojištěný používá pro SOUKROMÉ ÚČELY NEBO VEŘEJNÁ VYSTOUPENÍ. Pojištění podle této pojistné smlouvy se vztahuje jen na ty modely letadel, jejichž vzletová hmotnost je do vzletové hmotnosti uvedené na vaší Přihlášce k pojištění. 

Za model letadla je považováno letadlo, které není schopné nést člověka na palubě, je používané pro soutěžní, sportovní nebo rekreační účely, není vybaveno žádným zařízením umožňujícím automatický let na zvolené místo, a které, v případě volného modelu, není dálkově řízeno jinak, než za účelem ukončení letu nebo které, v případě dálkově řízeného modelu, je po celou dobu letu pomocí vysílače přímo řízené pilotem v jeho vizuálním dohledu. Model letadla musí  s plňovat definici pojištovny: "Letadlem se pro účely tohoto pojištění rozumí zařízení schopné vyvozovat síly nesoucí jej v atmosféře z reakcí vzduchu, které nejsou nerakcemi vůči zemskému povrchu."

Sjednání pojištění

01

Krok 1

Vyplníte a odešlete přihlášku k pojištění pomocí formuláře níže.

02

Krok 2

Uhradíte pojistné na bankovní účet asociace s variabilním symbolem, který obdržíte emailem.

03

Krok 3

Pojištění vzniká 1. den
následujícího měsíce po měsíci, ve kterém bylo zaplaceno
pojistné. 

Přihláška k pojištění

  • se seznámil se základními informacemi o pojištění a předmět vybraného pojištění vyhovuje a odpovídá podmínkám definice modelu letadla dle pravidel UCL – doplněk X k předpisu L2
  • se seznámil se zněním rámcové pojistné smlouvy č. C550068433
  • se seznámil s dokumenty souvisejícími s vybraným pojištěním odpovědnosti za škody způsobené provozem modelu letadla
  • se seznámil se Všeobecnými pojistnými podmínkami pro pojištění letadel, které si přečetl, jejich obsahu rozumí a akceptuje tyto podmínky pro sjednání vybraného pojištění
  • se seznámil s konkrétním rozsahem vybraného pojištění a pojištění odpovídá jeho potřebám
  • uděluje právo ČMMA k poskytnutí informací o jeho nahlášených škodách
  • údaje uvedené v přihlášce jsou pravdivé a odpovídají skutečnosti

Začátek pojištění: Pojištění vzniká 1. den následujícího měsíce po měsíci, ve kterém bylo zaplaceno pojistné. (Příklad: zaplatíte 2. 2., pojistění tedy vzniká od 1. 3.)

Konec pojištění: Pojištění je sjednáno na dobu určitou a to jednoho kalendářního roku ode dne, který je na certifikátu uveden jako první den vybrané pojistné smlouvy.

Člen svazu modelářů: databáze členů se aktualizuje 1x měsíčně, pokud jste nový člen a formulář neakceptuje Vaše členské číslo, zkuste se registrovat o pár dní později. (Vaše členské číslo zjistíte ve svém klubu.)

Certifikáty již nejsou odesílány poštou, ale jsou odesílány koncem měsíce (který předchází začátku pojištění) na vaši e-mailovou adresu.

Ke stažení
Business_downlaod
1) Rámcová smlouva č. C550068433 pro pojištění odpovědnosti za škody způsobené provozem modelů letadel a bezpilotních letadel
Stáhnout
Business_downlaod
Odpovědi na nejčastější otázky k pojistné smlouvě č. 490 001 292
Stáhnout
Business_downlaod
Poj. smlouva pro pojištění odpovědnosti za škody způsobené provozem modelů letadel a bezpilotního letadla – Dodatek č. 4
Stáhnout
Business_downlaod
Předběžné hlášení škody vzniklé provozem modelů letadel
Stáhnout
Business_downlaod
Předběžné hlášení škody vzniklé provozem modelů letadel
Stáhnout
Business_downlaod
Přehled škodních událostí
Stáhnout
Business_downlaod
Přihláška k rámcové smlouvě pro pojištění pořadatele veřejných letecko-modelářských vystoupení
Stáhnout
Business_downlaod
Všeobecné pojistné podmínky pro pojištění letadel
Stáhnout