Pojištění modelů a bezpilotních systémů Sjednat pojištění

Pojištění bezpilotních systémů č. C550068433

Pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem bezpilotních systémů řeší oddíl 2 -  Pojištění bezpilotního letadla pojistné smlouvy.

Předmětem pojištění jsou na vaší Přihlášce uvedená bezpilotní letadla a bezpilotní systémy ve vlastnictví pojištěného.

Do pojištění podle pojistné smlouvy mohou být automaticky zařazena jen ta bezpilotní zařízení , jejichž vzletová hmotnost nepřesahuje 10,0 kg. Vzletová hmotnost každého bezpilotního letadla musí být uvedena v každé Přihlášce. Pojištění bezpilotních zařízení , jejichž vzletová hmotnost převyšuje 10,0 kg musí být předem projednáno a schváleno pojistitelem. Za bezpilotní letadlo se považuje letadlo, určené k provozu bez pilota na palubě. Za bezpilotní systém se považuje systém skládající se z bezpilotního letadla, řídící stanice a jakéhokoliv dalšího prvku nezbytného k umožnění letu, jako např. komunikační spojení a zařízení pro vypuštění a návrat. Pro účely tohoto pojištění se bezpilotním letadlem rozumí bezpilotní letadlo s max. vzletovou hmotností nepřesahující 10,0 kg

Pro pojištění bezpilotních zařízení nad 10 kg, prosím vyplňte formulář "Bezpilotní prostředek nad 10 kg" a zašlete jen na schválení na cmma@cmma.cz 

 

Sjednání pojištění

01

Krok 1

Vyplníte a odešlete přihlášku k pojištění pomocí formuláře níže.

02

Krok 2

Uhradíte pojistné na bankovní účet asociace s variabilním symbolem, který obdržíte emailem.

03

Krok 3

Pojištění vzniká 1. den
následujícího měsíce po měsíci, ve kterém bylo zaplaceno
pojistné. 

Přihláška k pojištění

Údaje o UAV
Údaje o 1. pilotovi
Údaje o 2. pilotovi
  • se seznámil se základními informacemi o pojištění a předmět vybraného pojištění vyhovuje a odpovídá podmínkám definice bezpilotního letadla dle pravidel UCL – doplněk X k předpisu L2
  • se seznámil se zněním rámcové pojistné smlouvy č. C550068433
  • se seznámil s dokumenty souvisejícími s vybraným pojištěním odpovědnosti za škody způsobené provozem bezpilotního letadla
  • se seznámil se Všeobecnými pojistnými podmínkami pro pojištění letadel, které si přečetl, jejich obsahu rozumí a akceptuje tyto podmínky pro sjednání vybraného pojištění
  • se seznámil s konkrétním rozsahem vybraného pojištění a pojištění odpovídá jeho potřebám
  • uděluje právo ČMMA k poskytnutí informací o jeho nahlášených škodách
  • údaje uvedené v přihlášce jsou pravdivé a odpovídají skutečnosti

Začátek pojištění: Pojištění vzniká 1. den následujícího měsíce po měsíci, ve kterém bylo zaplaceno pojistné.

Konec pojištění: Pojištění je sjednáno na dobu určitou a to jednoho kalendářního roku ode dne, který je na certifikátu uveden jako první den vybrané pojistné smlouvy.

Člen svazu modelářů: databáze členů se aktualizuje 1x měsíčně, pokud jste nový člen a formulář neakceptuje Vaše členské číslo, zkuste se registrovat o pár dní později. (Vaše členské číslo zjistíte ve svém klubu.)

Certifikáty již nejsou odesílány poštou, ale jsou odesílány na vaši e-mailovou adresu.

Soukromé - Rekreační a sportovní létání včetně veřejných vystoupení. 
Komerční - Rekreační a sportovní létání včetně veřejných vystoupení, výdělečné, experimentální a výzkumné létání.
 

Ke stažení
Business_downlaod
1) Rámcová smlouva č. C550068433 pro pojištění odpovědnosti za škody způsobené provozem modelů letadel a bezpilotních letadel
Stáhnout
Business_downlaod
Bezpilotní prostředek nad 10 kg
Stáhnout
Business_downlaod
Odpovědi na nejčastější otázky k pojistné smlouvě č. 490 001 292
Stáhnout
Business_downlaod
Poj. smlouva pro pojištění odpovědnosti za škody způsobené provozem modelů letadel a bezpilotního letadla – Dodatek č. 4
Stáhnout
Business_downlaod
Předběžné hlášení škody vzniklé provozem modelů letadel
Stáhnout
Business_downlaod
Předběžné hlášení škody vzniklé provozem modelů letadel
Stáhnout
Business_downlaod
Přehled škodních událostí
Stáhnout
Business_downlaod
Přihláška k rámcové smlouvě pro pojištění pořadatele veřejných letecko-modelářských vystoupení
Stáhnout
Business_downlaod
Všeobecné pojistné podmínky pro pojištění letadel
Stáhnout