Pojištění modelů a bezpilotních systémů Sjednat pojištění

ČMMA SPECIALISTA NA POJIŠTĚNÍ BEZPILOTNÍCH PROSTŘEDKŮ

U všech zodpovědných modelářů a provozovatelů bezpilotních systémů existovala poptávka po pojištění, které by krylo škody způsobené modely a bezpilotními prostředky.
Díky ČMMA se to podařilo a proto: JIŽ 14 LET SE STARÁME, ABY VÁMI ZPŮSOBENÉ PŘÍPADNÉ ŠKODY NEBYLY PRO VÁS LIKVIDAČNÍ.

Ve zkratce z historie.
ČMMA byla založena 16.11.1995. V tu dobu se objevovaly zprávy o připravované novele leteckého zákona. Tato situace začínala vrcholit v roce 1999, kdy se ČMMA sešla se zástupci VZLU, Ministerstva obrany, Úřadu pro civilní letectví, Řízení letového provozu a výzkumných organizací, zabývajících se vývojem bezpilotních prostředků, včetně zástupce EU.
V lednu 2001 nastal v situaci rychlý spád. Na Ministerstvu dopravy ČR byla zahájena pracovní jednání k přípravě legislativních změn Zákonu o civilním letectví ve vztahu k bezpilotním prostředkům. Konzultace s pracovníky Ministerstva obrany ČR a Úřadu pro civilní letectví potvrdily, že vznikl prostor k jednání přímo s ministerstvem dopravy. ČMMA se v dubnu 2007 stala členem meziresortní skupiny při Ministerstvu dopravy kde pracovala do května 2011.
V září 2011 se sešla ČMMA s novým vedením SMČR  a společně jsme se dohodli, že další řešení legislativy ohledně bezpilotních prostředků převezme SMČR.

ČMMA tedy učinila kroky, které vyplývaly z této dohody a začala jednat s pojišťovnami o pojištění, které by dobře pokrylo případné škody za přijatelné ceny. ČMMA se dohodla s Allianz  pojišťovnou a.s.. Od dubna 2012 jsme měli tedy v ČR vyřešeno pojištění ke spokojenosti všech.

Ale Brusel přišel s přímo použitelným předpisem Evropské unie upravujícím pojištění leteckých dopravců a provozovatelů letadel: Nařízení Rady č. 785/2004 o požadavcích na pojištění u leteckých dopravců a provozovatelů. V něm je uvedeno, že všechny modely s hmotností nad 20kg MUSÍ být pojištěny na škodu cca 25 milionu. Proto vznikla i příslušná pojistka ČMMA.

Samozřejmě, že Brusel neskončil, a od roku 2015 začali připravovat novou legislativu o vzdušném prostoru: NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (EU) 2018/1139 ze dne 4. července 2018 o společných pravidlech v oblasti civilního letectví. Na základě tohoto 122 stránkového dokumentu vzniklo 27 stránek Prováděcí nařízení Komise (EU) 2019/947 ze dne 24. května 2019 o pravidlech a postupech pro provoz bezpilotních letadel, a 40 stránek Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2019/945 ze dne 12. března 2019 o bezpilotních systémech.